Spotlights

 Spotlights plakat design

Spot på 4 forskellige aktuelle emner

PR til foredragsaften på Menighedfakultektet i Århus

Et af mine første små PR projekter, var materialer til en foredragsaften som de studerende på MF stod for. Det var første gang det skulle afholdes, så invitationerne måtte gerne være gode. Det overordnede tema var "Teologi i din hverdag".

Min tanke var at skabe et billede til hvert af de 4 undertemaer der blev holdt foredrag om. Som jeg husker det var det noget i retning:

Luthers katekismus
Jesus´ livsførelse
Mission
Den danske folekirkes status

 

Materialerne bestod af en plakat og et postkort, som blev delt ud i byens kirker, missionshuse og på enkelte studiesteder. 

Arrengementet var en succes med rigtig mange deltagere. 

 

Det vi gør godt i dag, kan vi altid gøre endnu bedre i morgen

 

Om Thuendesign

Karsten Thuen. Konceptudvikler og programmør. Forsøger at arbejde på samme måde som en dygtig snedker der både udtænker, tegner og bygger de lækre møbler. 

 

 

Udvalgte projekter

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5