På den anden side


konnekt15 poster small

På den anden side?

Plakatkunst med masser af dybde

Konnekt er en kristen ungdoms-konference med 6-800 deltagere. I 2015 er temaet "På den anden side", og det handler om, dels hvad Jesu opstandelse betyder for vores liv i dag og set i et evighedsperspektiv. Et ret komplekst tema, må man sige. Men også en god udfordring at forsøge at illustrere nogle små historier omkring.

Opgaven var at lave et design, som kunne være med til at brande og sælge årets arrangement igennem bl.a. plakater, flyers og design til hjemmeside og Facebook. Da jeg rigtig godt kan lide at arbejde med store illustrationer med flere lag af historier, var plakaten der hvor opgaven startede. 

Med mig på teamet havde jeg, som de foregående 2 år, Jesper Ohlenslaegger. Og det er bl.a. ham der har stået for at udtænke og designe det lækre tema-logo. Derudover har jeg haft Filip Kildeholm, som er teolog, med inde over historierne i illustrationen.

 

Det umiddelbare og detaljerne

Min tolkning af illustrationen

Inden jeg går i dybden med hvilke tanker der ligger bag, vil jeg gerne slå fast at enhver tolkning er meget velkommen. Tag det du kan bruge af de tanker jeg kommer med her.

Når jeg arbejder med den her slags illustrationer oplever jeg ofte at jeg kun kender lidt af den dybde der må ligge bag. Nogle gange er det andre der fortæller mig hvad de får ud af det, og på den måde sætter historie bag. Andre gange kommer jeg selv, sent i arbejdet, til at se nogle detaljer jeg ikke tidligere havde tænkt så meget over. Måske arbejder jeg under en slags guddommelig inspiration? :) Det er i hvert fald mit håb.

Jeg tænker at det umiddelbare man vil se i illustrationen, er det par der sidder nederst i højre hjørne og ser deres egen fremtid. "På den anden side" - Men der er meget mere i illustrationen end det.

himlen

På den anden side har vi forsoningen med Jesus/Gud, der kærligt omfavner os i en smuk og lys verden. Tilbage i paradiset, den nye jord.

 fattig

Men ser vi på den anden side af vejen, så ser vi også det liv vi står i nu og her. Et liv på godt og ondt. Centralt i det liv ser vi den fattige forand butikken med en bibel-henvisning, nemlig Filiperne 4 vers 12-13, hvor Paulus siger: 

"Jeg kender til at have ringe kår, og jeg kender til at have overflod. I ét og alt er jeg indviet, både at være mæt og at sulte, både at have overflod og at lide mangel. Alt formår jeg i ham, der giver mig kraft."

Det siger nemlig noget centralt om livet efter Jesus opstandelse, som vi nogle gange godt kan have lidt svært ved at forstå. Nemlig at vi ikke er sat fri fra at lide i denne verden, men at vi er givet styrke til at vandre igennem lidelsen fordi Gud er med. På den anden side af Jesu opstandelse har alle mennesker adgang til Guds kraft, ved hans ånd. 

lidelse

Det er i hvert fald en virkelighed der er bibelsk og som jeg kender til fra mit eget liv. Vi ser meget af samme nytestamentlige filosofi i de øvrige billeder i illustrationen. Og en understregning af at vi er i en verden hvor lidelsen stadig er naturlig, ser vi ved manden der er blevet kørt ned. Og måske er der netop også i det billede noget der er vigtigt for enhver at lære i den tid og det samfund vi lever i, i dag. Kristen, såvel som alle andre. Nemlig det, at trods en kærlig Gud eller solidt velfærdssamfund, så er lidelse noget vi alle sammen mødes af. 

Inden for teologien findes der to retninger som forsøger at sige til os at lidelsen, i denne verden, ikke er noget kristne skal møde. Nemlig fremgangsteologien og herlighedsteologien. Det er dog lidt specielt, for jeg tror der findes en lignende fremtrædende tankegang i den sekulære verden. Primært ved et verdenssyn der minder rigtig meget om fremgangsteologien, som handler om at vi kan skabe en radikalt bedre verden end den vi ser i dag.

Vi tænker at fremskridtet, ny viden og smart teknologi, samt velfærdssamfundet betyder at verden bliver et bedre og bedre sted. Men jeg tror vi skal passe rigtigt godt på at vi ikke bliver for radikale i den tankegang. Ingen tvivl om at meget, i dag, i vores del af verden, er meget bedre i dag end for bare 100 år siden. Bl.a. i forhold til muligheden for at rede liv og helbrede svære sygdomme.

Jeg tror bare vi nogle gange lader tankegangen gå for langt ud. Så langt at vi forventer og kræver at velfærdssamfundet, eller Gud, sætter os helt fri fra alle de hårdeste lidelser. Og det er vores grundlæggende forventning at det er der vi er på vej hen.

Men virkeligheden er bare at pludselig rammer ulykken ved f.eks. et færdselsuheld, svigt, sygdom eller en anden personlig krise. Og jeg tror vi gør os selv meget dårligt rustede til at møde lidelsen, ved at forvente at det, enten er noget vi er sat fri for fordi vi er kristne, eller fordi velfærdssamfundet igennem f.eks. gode sygehuse og sociale tiltag, giver os velstand og lykke. 

Det her er et meget komplekst emne, og der kunne siges rigtigt meget mere. Men jeg tror det er meget centralt for det liv vi lever nu og her, og derfor er det også centralt i illustrationen. Hvis det er et emne du gerne vil i dybden med, kan jeg anbefale bogen "Walking with God Through Pain and Suffering" af Timothy Keller.

Tilbage til illustrationen. Lige bag den fattige, ser vi ironisk nok, billedet på griskheden, manden der smæsker sig ved den bugnende kasse. Jeg ville gerne have haft ham til at spise penge, da det kunne gøre billedet lidt mere sjovt og groteskt. Men det var nok en lidt for stor udfordring. 

ensom

Ser vi på de mange andre billeder, ser vi flere aktuelle historier. Pigen der ringer på hos den ensomme, illustreret via grafittien og de nedrullede gardiner, siger noget om et meget grundlæggende kald vi har til at vise verden kærlighed og omsorg. Igen noget vi kan, ikke nødvendigvis fordi det fylder os med lykke, men fordi Gud giver os kraft til at kunne det.

evangelie

I den anden side af butikken ser vi endu et tidstypisk og menneskeligt billede, nemlig pigen der tilbeder sig eget spejlbillede. Og jeg tror det er noget vi alle sammen er tilbøjelige til. F.eks. kan arbejde, kirkegang og endda venskaber hurtigt komme til at handle om hvad jeg kan få ud af det. Selvcentreret. Men det står i stærk kontrast til utallige opfordringer i det nye testamente, til at sætte de andre højere end os selv.

I en, nærmest ironisk kontrast, ser vi på gaden et par der deler håbet og troen med en der kommer forbi. At den ene har hånden på den anden, tænker jeg, handler om at ordet er tomt, hvis ikke kærligheden og omsorgen følger med.

 godhed

Pointen er yderligere illustreret ved de to der maler i lejligheden, bag dem. Det er ganske vist ikke så tydeligt et billede på godhed, men set i kontrast til et tilbud, om praktisk hjælp, som mange kirker har i dag, håber jeg det giver god mening.

medfolelse

Oven over butikken, er der to lejligheder, som illustrerer Romerbrevet 12 vers 15 En opfordring til at vi glædes med de glade og sørger med de sørgende. Og altså ikke hverken ignorerer eller frembringer det ene frem for det andet. At være sammen med hinanden der hvor vi nu er og står i livet.

fred

I bygningen ved siden af ser vi den finurlige historie om paret der skændes, men i næste vindue forsones. Vi rammes alle af de hårde skænderier, men vi skal ikke glemme at blive venner igen. 

fix

I næste vindue, er der et meget groteskt billede, men det er også meget tidstypisk. Og jeg tror, og oplever, at det er noget der kræver eftertanke. Nemlig vores voldsomme forbrug af medier, som ofte stjæler vores tid i en rus af tom selvtilfredstilelse. Og det er svært, for vi bliver nemt så afhængige at vi hungrer efter det næste fix. 


Vi kan altså opsumere at, på denne side af Jesu opstandelse, eller blot den anden side af gaden, ser vi livet med alle de små facetter det nu indeholder. Både medgang og modgang, og muligheden for, med Guds nærværende kraft, at møde og vandre igennem de aktuelle og glæder og udfordringer. 

Det var en del af de tanker jeg har lagt i denne illustration. Håber der var stof til liv og eftertanke.

mis

 

Det vi gør godt i dag, kan vi altid gøre endnu bedre i morgen

 

Om Thuendesign

Karsten Thuen. Konceptudvikler og programmør. Forsøger at arbejde på samme måde som en dygtig snedker der både udtænker, tegner og bygger de lækre møbler. 

 

 

Udvalgte projekter

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5