Brodderi som visuel kommunikation

konnekt14 plakat

 Dit livs historie

Et design i brodderi som symbol på den helt store fortælling

I 2014 var temaet på Konnekt "Dit livs historie", og det handlede om den bibelske historie der går forud for der hvor vi er i dag. Samt om den røde tråd der går igennem historien. Konnekt er en stor årlig, kristen konference for unge. I 2014 var det 5. gang det blev afholdt.

Bag den grafiske linie var vi et lille PR team bestående af Simon Falsig, Jesper Oehlenschlæger Eriksen og Tove Stausholm. Daniel Præstholm, teolog, har været god at korrigere årstal og bibelreferencer.

Det hele startede med, at der i vores brainstorm pludselig blev sagt: "Det kunne være morsomt at sy det hele", og i næste øjeblik blev ideen om at gå brodderivejen vedtaget. Grunden til at det giver så god mening at bruge brodderi, er at man i generationer tidligere har brugt brodderi til at fortælle familiens historie. Fortællingen foregår oftest igenne de klassiske klokkestrenge som hænger i mange gamle hjem.

Det var vores udgangspunkt. Min opgave blev at skabe de mange små illustrationer og få konceptet skåret til. 

 

Fortællingen

Tankerne bag plakatkunsten

Konnekt er allerede et stærkt brand blandt målgruppen og der skal ikke meget til for at få folk af sted. Derfor syntes jeg der ligger en god udfordring i at skabe et lidt dybere materiale. Her er plakaten centrum og min tanke er at, udover at reklamere for hvornår man skal på Konnekt, må den gerne være en fryd for øjet og være til eftertanke for enhver der ser den. Derudover skal materialerne være med til at sætte temaet så meget på plads, at den røde trød allerede er startet inden konferencen går i gang.

Plakaten indeholder 18 illustrationer fra den kristne historie. Det kan selvfølgelig diskuterres om andre burde have været med. Men fælles for dem der er med, er at de er ret centrale. Historierne fra det gamle testamenter indeholder, i større eller mindre grad, profeti omkring hvem Jesus ville være. 

Den overordnede tanke er at vi skal se de bibelske fortællinger som en del af Guds meget store historie for at frelse verden. Det er ret udbredt blandt kristne at man læser sig selv ind i hver eneste bibelske beretning, men i det glemmer man bare at det faktisk også er en langt større historie der er tale om.

Der hvor historien foreløbigt er kommet til, er der hvor vi er. Vi er alle født ind i verden af Guds kærlighed, værdifulde og som en del af Hans store plan. Plakaten illustrerer det ved billedet af barnet i slutningen af historien, samt en ramme som via Alfa (starten) og Omega (enden) symboliserer at Gud omslutter det hele og er uden for tiden. 

Jeg tror på at mit arbejde med illustrationerne består af gaver som Gud har velsignet mig med, kreativitet, inspiration og åbenbaring.

 

adam

Hvis det har interesse, går jeg i det følgende i dybden med hver enkelt illustration. Hvis vi starter med Adam og Eva, så står der at "Gud så at det var godt", for det er det stærke og gennemgående tema i skabelses-beretningen. Gud elsker hele skabningen. 

 

syndefaldet

I billedet af syndefaldet er æblet skiftet ud med en figen. Og det er der flere grunde til. Det er ikke klart hvilken frugt der var tale om. Dog står der at, umiddelbart efter, Adam og Eva har spist af frugten, dækkede sig med netop figenblade. Derudover findes der en ret tankevækkende paralel til en beretning fra det nye testamente, hvor Jesus, tilsyneladene, uprovokeret forbander et figentræ som ikke bærer frugt. I den beretning kan der lægge flere gode billeder. Et af dem er at Gud/Jesus ser tilbage på kundskabens træ, og i, en eller anden, grad viser bitterhed over det.

 

noah

Noas ark illustrationen er ikke så dyb, men blot et billede på beretningen samt et klassisk symbol, igennen duen, på Guds vilje til at frelse mennesket. En lille detalje er at den danske bibeloversættelse fra 1992 beskriver at duen vender tilbage med et blad og ikke en kvist, som ellers ofte illustreret.

 

babelstaarnet

Der er ingen der ved hvordan babelstårnet kan have taget sig ud. Nogle mener at det måske er samme bygning som babylons berømte hængende haver. Om ikke andet har jeg valgt at illustrere det som de fleste forestiller sig det, et højt, forladt bygningsværk.

 

abraham

Meget centralt for Abraham, er at Gud flere gange lover ham at hans efterkommere skal fylde jorden. Han får at vide at hans efterkommere skal blive som jordens sand og himmelens stjerner. Jeg har forsøgt at finde frem til at stjernebillede som var kendt på Abrahams tid.

I Mesopotamien var man 1-2000 f.kr. begyndt at sætte navne på stjernebillederne. Et af dem var Orion, som den gang fik navnet fårehyrdernes herre fra himelen. Jesus beskrives også ofte som vores kærlige forehyrde herre.

 

 moses

Moses er manden der med sin stok, i tillid til Gud, vender sig mod himmelen for styrke, retning og hjælp. Billedet er nok det mest centrale vi kan sætte sammen som beskriver hvem Moses var.

 

david

Beretningen om David og Goliat er rigtig kendt, og ofte brugt til at sige at dem der ser mest sølle ud godt kan vinde over deres langt stærkere modstandere. Derfor stenslyngen, lavet i flet, som den nok har set ud på Davids tid.

 

jonas

Jonas er en stærk beretning om en mand der bare på intet tidspunkt vil lytte til Gud og forstå hans vedvarende kærlighed. Først stikker han af fra Guds opgave til ham, og derefter bliver han sur på Gud fordi han vil frelse Nineve, på trods af at Gud velsigner ham med skygge midt i en ulidelig hede. Nineveh lå ved floden Tigris og illustrationen er inspireret af et bud på hvordan byen har set ud.

 

foedsel  aesel1  boern1  

Der er ikke så meget at sige om de tre illustrationer med Jesu fødsel og liv. Jesus på æslet er, ligesom meget andet af hans liv,  opfyldelsen af en profet i fra det gamle testamente. Jesus og børnene er bare et fantastisk billede på hvem Gud er og Hans kærlighed til os.

 

korset  graven

Korsfæstelsen er et goldt og øde billede, som umiddelbart ser ud til ikke at indeholde meget håb. En kontrast til graven der var tom 3 dage efter. Jeg har forsøgt at illustrere en gemt oliekrukke ved graven, da en beretning om den tomme grav omhandler en flok kvinder der ville balsamere liget, men bliver meget chokerede da de opdager at graven er tom.

 

helligaanden

Helligånden er Gud, der efter Jesu opstandelse, er til stede og kan virke i os. Det vil sige at man tror på at Gud også i dag f.eks. taler, helbreder og leder os. Men hvordan illustrerer man lige det? Jeg har valgt tunger af ild, som beskrevet i Apostlenes gerninger. De har forkellige farver som symbol på at helligånden virker forskelligt hos forskellige mennesker.

 

paulus

Blindestokken er egentlig bare lidt en joke vi kom på i PR-teamet. Den omhandler Paulus omvendelse fra at have forfulgt, og måske også dræbt, de kristne, til at blive en af deres største fortalere. Dette skete igennem det at Gud gjorde ham blind for en tid.

 

kirken

I vores historie er kirkens indtog i Danmark også en vigtig brik. Jeg har valgt at vise det via en illustration af en kirke som man mener den allerførste af sin slags så ud i Danmark. Den er i øvrigt genopbygget ved Moesgård museum ved Århus.

 

luther

Luther er central for vores historie. En af hans vigtigste pointer har jeg forsøgt at illustrere. Nemlig: Ordet alene, Kristus alene og nåden alene. Hvor mange sætter kristus og nåden sammen i ét. Derudover var Luther, med den tyske oversættelse af bibelen, med til at gøre dens budskab tilgængelig for alle. På hans tid blev der stort set kun prædiket på latin.

 

din

Vi ender med vores egen indgang i denne verden. Her illustreret ved et barn der kærligt og stolt vises frem.

 

konnekt14 visitkort forside

Selve logoet har faktisk også en lille historie. Det indeholder lignelsen om hvedekornet. Lignelsen står i Johanesevangeliet og handler om at kornet må lægges i jorden og dø for at kunne spire op og bære frugt. En lignelse som peger på at vi, som kristne, må lide offer for at sprede Guds kærlighed til verden. Overført, der hvor vores liv "ender", bliver lagt til side, der begynder en større kærlighedshistorie som bærer mange gode frugter.

 

skabelse

Processen

Brodderi-konceptet bliver til virkelighed

Min opgave var, som sagt, den kunstneriske del med at skabe brodderi og illustraioner. Jesper Oehlenschlæger Eriksen arbejdede med opsætning og udviklede en lækker skrifttype i korssting som blev brugt i alt hvad der havde med konferencen at gøre. Sammen producerede vi plakater, visitkort, id-kort storskærmsbaggrunde og meget mere.

 

texture small

Jeg havde som forholdsregel at hvis vi skulle arbejde med brodderi, så skulle det se realistisk ud og ikke bare ligne noget grafik der var sat sammen. Derfor brugte jeg rigtig lang tid på at lave en masse forsøg på både, at skabe de bedste korssting, og den helt rigtige textur.

Jeg afprøvede et utal af foskellige krydser. Texturen var en meget stor udfordring, men jeg endte med at behandle et billede af en pude i Photoshop, for derefter at blende den ind over korsstingene i Adobe Illustrator. 

due

De enkelte krydser har jeg kopieret og farvelagt hen over et finmasket net. De er placeret en anelse sjusket for at skabe ekstra realisme. 

Jeg har sat ca. 41.733 krydser, bare i illustrationerne. Enkelte steder er de dog kopieret i lidt større områder, som det f.eks. ses i Abraham illustrationen. Dertil kommer rammen, logoet samt alle teksterne. Så mange vektor-objekter giver selvfølgelig meget store udfordringer, bl.a. måtte jeg arbejde med en proces hvor computeren skulle genstartes rigtig ofte, for at kunne trække det. Efter hårdt arbejde lykkedes det trods alt til sidst at nå i mål med et godt resultat. Det var lidt af en udholdenhedsprøve.

En af mine kammeraters mor har kommenteret at hun burde kunne brodere plakaten på et par uger. Stor respekt til folk der broderer. Sikke et arbejde :)

konnekt14 logo

 

Det vi gør godt i dag, kan vi altid gøre endnu bedre i morgen

 

Om Thuendesign

Karsten Thuen. Konceptudvikler og programmør. Forsøger at arbejde på samme måde som en dygtig snedker der både udtænker, tegner og bygger de lækre møbler. 

 

 

Udvalgte projekter

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5